Επικαιροποιούνται οι διαδικασίες και τα τέλη παραχώρησης αρχαιολογικών χώρων, μουσείων και μνημείωνΣυγκροτήθηκε ομάδα εργασίας, προκειμένου να προχωρήσει στην ολοκλήρωση της επεξεργασίας των τελικών σχεδίων Υπουργικών Αποφάσεων για τις διαδικασίες παραχώρησης των αρχαιολογικών χώρων, των μουσείων και των μνημείων, καθώς και για τον καθορισμό των σχετικών τελών.