ΞΕΕ: Ξεκίνησε το πρόγραμμα CapsuleT Travel & Hospitality Accelerator