Κόνσολας: Θα γίνει πράξη η ίδρυση Σχολής Ξεναγών στη Ρόδο