Ενδιαφέρον Ιταλών για ταξίδια στην Ελλάδα δείχνουν οι προκρατήσεις για το καλοκαίρι