Χ. Θεοχάρης: Για το 2021 μετατίθεται ο στόχος για 500.000 κινέζους τουρίστες