Υψηλό το ενδιαφέρον των Γερμανών για ταξίδια στο εξωτερικό