Χάθηκαν 460 δισ. δολάρια από τον παγκόσμιο τουρισμό