Τουρισμός: Ρότα για υλοποίηση έβαλαν δύο επενδύσεις σε Νότια Εύβοια και Ρόδο