Ρυθμίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για το επάγγελμα του τουριστικού συνοδού