Βουτιά εσόδων 61% το τρίτο τρίμηνο για τα καταλύματα