Με ποιους όρους θα γίνονται τα αεροπορικά ταξίδια εντός Ελλάδας