Τουρισμός: Στο 61% των εσόδων του 2019 ο φετινός Ιούλιος