Ελληνοβρετανικό Εμπορικό Επιμελητήριο


Ελληνοβρετανικό Εμπορικό Επιμελητήριο

Το Ελληνοβρετανικό Εμπορικό Επιμελητήριο (BHCC) ιδρύθηκε το 1945 και είναι μια ανεξάρτητη, αυτόνομη, μη κερδοσκοπική οργάνωση, χρηματοδοτούμενη αποκλειστικά μέσω των εσόδων από τα τέλη συνδρομής και μέσω κερδών που προκύπτουν από εκδηλώσεις και δεξιώσεις οργανωμένες από το Επιμελητήριο.

Ο κύριος σκοπός του Επιμελητηρίου είναι η προώθηση του διμερούς Ελληνοβρετανικού εμπορίου και η παροχή επιχειρησιακών και επενδυτικών υπηρεσιών για τα μέλη του. Το Ελληνοβρετανικό Εμπορικό Επιμελητήριο αντιπροσωπεύει τα συμφέροντα των μελών του τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Ηνωμένο Βασίλειο.