Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο


Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο

Το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο

προωθεί τις επιχειρηματικές επαφές μεταξύ της Γερμανίας και της Ελλάδας,

είναι ο επίσημος αντιπρόσωπος των μεγαλύτερων γερμανικών Εκθεσιακών Οργανισμών

και ενεργεί ως σύμβουλος νομικών, φορολογικών και οικονομικών ζητημάτων.