Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο


Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο

Το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο προωθεί τις επιχειρηματικές επαφές μεταξύ της Γερμανίας και της Ελλάδας, είναι ο επίσημος αντιπρόσωπος των μεγαλύτερων γερμανικών Εκθεσιακών Οργανισμών και ενεργεί ως σύμβουλος νομικών, φορολογικών και οικονομικών ζητημάτων.