Γιαννόπουλος Αντώνης


Ο Δρ. Αντώνης Γιαννόπουλος διαθέτει σημαντική εμπειρία στο μάρκετινγκ και στην επικοινωνία με ειδίκευση στις υπηρεσίες και στον τουρισμό.

Είναι κάτοχος PhD μάρκετινγκ & επικοινωνίας και ΜΒΑ από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με εκτεταμένη έρευνα στην τουριστική αγορά, σε συνεργασία με περισσότερα από 100 ξενοδοχεία σε διάφορες περιοχές της χώρας (με την υποστήριξη του ΣΕΤΕ και τοπικών φορέων).

Ως σύμβουλος σε θέματα μάρκετινγκ και τουρισμού, εργάστηκε στο πεδίο διαχείρισης προορισμών, δορυφόρων λογαριασμών τουρισμού, ικανοποίησης πελατών και επισκεπτών (Eργαστήριο Mάρκετινγκ - Athens Laboratory of Research in Marketing) και συμμετείχε σε δράσεις της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Μάρκετινγκ.

Από διοικητικές θέσεις στον κλάδο των υπηρεσιών, έχει αναλάβει δραστηριότητες ευθύνης σε επίπεδο οργανισμού για τη διασφάλιση της εφαρμογής ολοκληρωμένης στρατηγικής μάρκετινγκ και επικοινωνίας.

Διαθέτει δημοσιεύσεις σε συνέδρια και επιστημονικά περιοδικά στις θεματικές της επώνυμης πολιτικής προορισμών, του προσανατολισμού στην αγορά, του εσωτερικού μάρκετινγκ σε συνδυασμό με ομιλίες για το τουριστικό μάρκετινγκ και την πολιτιστική διπλωματία. Έχει δημοσιεύσει ταξιδιωτικά άρθρα, ως ξένος ανταποκριτής.

Έχει αποτελέσει μέλος σε ομάδες εμπειρογνωμόνων και επιτροπές αξιολόγησης έργων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Διετέλεσε επίσημος εκπρόσωπος στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Υποψηφίων Διδακτόρων-Νέων Ερευνητών και συμμετείχε σε ομάδες εργασίας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας.

Γνωρίζει Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά και Ιταλικά.

E: antonneve@gmail.com