Γλύπτου Κυριακή


Η Κυριακή Γλύπτου είναι Διδάκτωρ του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με ειδίκευση στα Συστήματα Διαχείρισης και Προβολής Προορισμού. Έχει, επίσης, ειδίκευση στον Στρατηγικό Τουριστικό Σχεδιασμό και τη Χάραξη  Πολιτικής, τη Βιώσιμη και Περιφερειακή Ανάπτυξη.

Η Δρ. Γλύπτου συνεργάζεται με ομάδες έργου εθνικών και διεθνών προγραμμάτων στο αντικείμενο της ειδίκευσής της, ενώ είναι Ερευνητική Συνεργάτις των Εργαστηρίων Τουριστικών Ερευνών και Μελετών (ΕΤΕΜ) και Τοπικής και Νησιωτικής Ανάπτυξης (LID) του Πανεπιστημίου Αιγαίου, καθώς και του Παρατηρητηρίου Βιώσιμου Τουρισμού Αιγαίου, υπό την αιγίδα του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού.

Ως Περιβαλλοντολόγος (MSc) έχει διεθνή εμπειρία από συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα Πανεπιστημίων του εξωτερικού (Ολλανδία και Ιταλία), ενώ τα τελευταία χρόνια είναι Ακαδημαϊκή Συνεργάτις του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στον “Σχεδιασμό, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού” του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στην κατεύθυνση της Στρατηγικής Τουριστικής Ανάπτυξης.

E: kyrglypt@gmail.com