ανάλυση ανταγωνισμού


Κατανοούμε τον ανταγωνισμό σε διεθνές, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο (με αυτήν τη σειρά απαραίτητα).

  • Ορίζουμε τον ανταγωνισμό ως την ικανότητα να λειτουργούμε καλύτερα από άλλους.
  • Αναλύουμε τον ανταγωνισμό ανά αγορά προέλευσης και ανά προϊόν (προσέγγιση matrix).
  • Κάνουμε συγκριτική αξιολόγηση με τα κριτήρια της αγοράς.

Μετά από όλη την παραπάνω ανάλυση, παρέχουμε το σωστό ανταγωνιστικό πακέτο.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας εδώ.