αναζήτηση στοιχείων


Πολλές φορές χρειάζεστε στοιχεία, είτε ποσοτικά είτε ποιοτικά. Γνωρίζετε τι θέλετε, αλλά πιθανώς να μη γνωρίζετε πού θα τα αναζητήσετε ή απλά δεν έχετε χρόνο.

Αν τα στοιχεία που χρειάζεστε υπάρχουν, είτε τα έχουμε, είτε μπορούμε να τα βρούμε και να σας τα παρουσιάσουμε με τον τρόπο που σας διευκολύνει, με ή χωρίς σχολιασμό και ανάλυση.

Αν τα στοιχεία δεν υπάρχουν, τότε θα κάνουμε ειδική έρευνα για να τα ανακαλύψουμε.

Μερικά παραδείγματα:

  • Αριθμός τουριστών από χώρα προέλευσης Χ που επισκέφθηκαν έναν προορισμό την τελευταία 10ετία.
  • Όγκος επαναλαμβανόμενων τουριστών από μια χώρα Α προς ένα προορισμό Β.
  • Μέγεθος και μείγμα αγοράς ενός προορισμού.
  • Ταξιδιωτική ένταση και συχνότητα ενός συγκεκριμένου τμήματος της αγοράς.
  • Μέση δαπάνη ανά ταξίδι, ανά ηλικιακή ομάδα από μια χώρα-πηγή.

Προτού πείτε "data mission" impossible, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας εδώ.