αναζήτηση στοιχείων


Πολλές φορές χρειάζεστε στοιχεία, είτε ποσοτικά είτε ποιοτικά. Γνωρίζετε τι θέλετε, αλλά πιθανώς να μην γνωρίζετε πού θα τα αναζητήσετε ή απλά δεν έχετε χρόνο.

Αν τα στοιχεία που χρειάζεστε υπάρχουν, τότε, είτε τα έχουμε, είτε μπορούμε να τα βρούμε και να σας τα παρουσιάσουμε με τον τρόπο που σας διευκολύνει, με ή χωρίς σχολιασμό και ανάλυση.

Αν τα στοιχεία δεν υπάρχουν, τότε θα κάνουμε ειδική έρευνα για να τα ανακαλύψουμε.

Μερικά παραδείγματα:

  • Αριθμός τουριστών εθνικότητας Χ που επισκέφθηκαν έναν προορισμό την τελευταία 10ετία.
  • Όγκος επαναλαμβανόμενων τουριστών από μια χώρα Α προς ένα προορισμό Β
  • Μέγεθος και μείγμα αγοράς ενός προορισμού.
  • Ταξιδιωτική ένταση και συχνότητα ενός συγκεκριμένου τμήματος της αγοράς.
  • Μέση δαπάνη ανά ταξίδι, ανά ηλικιακή ομάδα από μια χώρα-πηγή.

Προτού πείτε "data mission: impossible", παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας εδώ.