ανεύρεση χορηγιών


Επιθυμείτε να οργανώσετε μια εκδήλωση, ένα συνέδριο, ένα γεύμα με σημαντικό προσκεκλημένο ομιλητή, κλπ, ή έχετε μια ενδιαφέρουσα έρευνα, μελέτη να εκδόσετε, αλλά όπως συμβαίνει μερικές φορές στη ζωή, χρειάζεστε πρόσθετη χρηματοδότηση.

Μπορούμε να βοηθήσουμε! Μπορούμε να αναζητήσουμε την πλέον κατάλληλη χορηγία για την εκδήλωσή σας. Μόλις οριστικοποιηθούν τα οφέλη για τον χορηγό, ετοιμάζουμε έναν κατάλογο με πιθανούς χορηγούς, επικοινωνούμε μαζί τους, τους παρουσιάζουμε την εκδήλωση και τους λόγους για τους οποίους θεωρούμε ότι έχουν λόγο χορηγικής παρουσίας.

Γενικά, κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να εξασφαλίσετε ικανή χρηματοδότηση, ώστε να διοργανώσετε μια επιτυχημένη εκδήλωση.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας εδώ, αρκετά πριν την ημερομηνία της εκδήλωσης. Οι προϋπολογισμοί των χορηγών έχουν και αυτοί τις δικές τους προθεσμίες.