διαχείριση έργων


Η Tourism Generis και τα στελέχη της, έχοντας εμπλακεί ενεργά σε διάφορα έργα και προγράμματα για περισσότερα από 5 χρόνια, διαθέτουν την κατάλληλη τεχνογνωσία για την ικανοποίηση των επιχειρησιακών αναγκών έργων και προγραμμάτων, Περιφερειακών, Εθνικών και Ευρωπαϊκών.  

Η εξειδίκευσή μας σε θέματα σχεδιασμού-εκτέλεσης προγραμμάτων αναφέρεται σε οτιδήποτε αφορά στον τουρισμό, τόσο σε επίπεδο τουριστικής ζήτησης και τουριστικής προσφοράς, όσο και σε επίπεδο της θεσμικής οργάνωσης και λειτουργίας της τουριστικής οικονομίας.

Η δικτύωση της Tourism Generis σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, εξασφαλίζει τις κατά περίπτωση καλύτερες δυνατές συνεργασίες, που θα οδηγήσουν με ασφάλεια στην επιτυχή υλοποίηση των έργων και των προγραμμάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας εδώ.