διαφημιστικές καμπάνιες


Δημιουργούμε διαφημιστικές εκστρατείες ακολουθώντας μία ολοκληρωμένη προσέγγιση:

α. μελετούμε τα στοιχεία μάρκετινγκ του προορισμού

β. αναλύουμε το προϊόν και το διασυνδέουμε με το μείγμα της αγοράς

γ. σχεδιάζουμε στη βάση "dream-plan-book-enjoy-follow up"

δ. δημιουργούμε συμμαχίες

ε. μεγιστοποιούμε τα αποτελέσματα

Η διαφημιστική καμπάνια στοχεύει στις διεθνείς και εγχώρις αγορές (και όχι στους κατοίκους-ψηφοφόρους της περιοχής) !

Παρακαλούμε, επικοινωνήστε μαζί μας εδώ.