διαφημιστικές καμπάνιες


Δημιουργούμε διαφημιστικές εκστρατείες ακολουθώντας μία ολοκληρωμένη προσέγγιση:

α. μελετούμε τα στοιχεία μάρκετινγκ του προορισμού,

β. αναλύουμε το προϊόν και το διασυνδέουμε με το μείγμα της αγοράς,

γ. σχεδιάζουμε στη βάση "dream-plan-book-enjoy-follow up",

δ. δημιουργούμε συμμαχίες,

ε. μεγιστοποιούμε τα αποτελέσματα.

Η διαφημιστική καμπάνια στοχεύει στις διεθνείς και εγχώριες αγορές (και όχι στους κατοίκους-ψηφοφόρους της περιοχής) !

Παρακαλούμε, επικοινωνήστε μαζί μας εδώ.