επενδύστε στον τουρισμό


Πολιτιστική κληρονομιά, φυσική ομορφιά και εναλλαγή τοπίων δημιουργούν ένα ανταγωνιστικό μίγμα προϊόντος μέσα σε 16.000 χλμ. ακτογραμμής και γύρω από περισσότερα από 5.000 νησιά / νησίδες. 'Ολα αυτά, σε μικρή χρονοαπόσταση από μερικές από τις σημαντικότερες χώρες-πηγές του παγκόσμιου τουρισμού.

Ο ελληνικός τουρισμός επιβεβαιώνει το πόσο ανθεκτικός είναι. Παρά την οικονομική κρίση, το 2015 κατεγράψε νέο ρεκόρ, με περισσότερες από 23,6 εκατ. διεθνείς αφίξεις, μια εντυπωσιακή αύξηση της τάξεως του +57% σε σχέση με τα 15 εκατ. το 2009. Αυτό, όταν την ίδια περίοδο το ΑΕΠ της Ελλάδας συρρικνώθηκε σχεδόν κατά 25%...

Το 2017, ο τουρισμός παρήγαγε το 19,7% του ΑΕΠ και προσέφερε απασχόληση σε περισσότερο από το 24% του ενεργού πληθυσμού. Σύμφωνα με to World Travel & Tourism Council, τα μεγέθη αυτά θα βαίνουν αυξανόμενα μέχρι το 2028, με ρυθμούς 3,7% και 2,5% αντίστοιχα.

Από τη στιγμή που η Ελλάδα είναι υποχρεωμένη να προχωρήσει σε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, θέλουμε να ελπίζουμε ότι το θεσμικό πλαίσιο και το επιχειρηματικό περιβάλλον θα βελτιωθούν. Η εκπεφρασμένη εκδήλωση διεθνούς επενδυτικού ενδιαφέροντος για τα μεγάλα έργα υποδομής δίνει ώθηση και στις επενδύσεις τουριστικού ενδιαφέροντος.

Η Ελληνική Κυβέρνηση οφείλει να θέσει τον τουρισμό στις επενδυτικές προτεραιότητες. Ο ιδιωτικός τομέας στον τουρισμό είναι καλά οργανωμένος σε θεσμικό επίπεδο και μπορεί να υποστηρίξει ουσιαστικά το Υπουργείο Τουρισμού.

Η tourism generis μπορεί να σας διαθέσει όλες τις απαραίτητες γενικές πληροφορίες και ειδικές αναλύσεις, ώστε να λάβετε τις επενδυτικές αποφάσεις σας με τις καλύτερες δυνατόν προϋποθέσεις.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας εδώ.