επικοινωνία-προβολή


Σχεδιάζουμε την επικοινωνία και την προβολή σας, ακολουθώντας μια ολοκληρωμένη προσέγγιση.

  • Προτείνουμε τους στόχους επικοινωνίας.
  • Μελετάμε τα target groups σας.
  • Δημιουργούμε συμμαχίες.  

Παραδίδουμε αποτελέσματα με σεβασμό στον προϋπολογισμό σας για προβολή.

Παρακαλούμε, επικοινωνήστε μαζί μας εδώ.