έρευνα στα μέτρα σας


Χρειάζεστε δεδομένα και βέλτιστες πρακτικές για να δημιουργήσετε το σχέδιο μάρκετινγκ;
Θέλετε στοιχεία και αριθμούς για το σχέδιο δράσης σας;
Χρειάζεστε επιχειρήματα για να υποστηρίξετε τις πολιτικές σας;

Λοιπόν, αυτό που χρειάζεστε είναι έρευνα. Μπορείτε, είτε να αγοράσετε κάτι έτοιμο ή να παραγγείλετε κάτι προσαρμοσμένο στις ανάγκες σας, στα μέτρα σας.

Με πρωτογενή ή με δευτερογενή έρευνα, χρησιμοποιώντας προσωπικές συνεντεύξεις ή και ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια, μπορούμε:

  • να μελετήσουμε τμήματα της αγοράς,
  • να αναλύσουμε τον ανταγωνισμό,
  • να προβλέψουμε τη ζήτηση,
  • να ανακαλύψουμε αλλαγές στην ταξιδιωτική συμπεριφορά,
  • να μετρήσουμε την ικανοποίηση των πελατών.

Παρακαλούμε, επικοινωνήστε μαζί μας εδώ, για ό,τι έχει σχέση με τη δική σας έρευνα στον τουρισμό.