έρευνα στα μέτρα σας


Αν είστε εταιρεία συμβούλων ή εταιρεία ερευνών, χωρίς εξειδίκευση στον τουρισμό και για κάποιο λόγο χρειάζεστε στοιχεία και αριθμούς για τον ελληνικό ή διεθνή τουρισμό ή θέλετε να γνωρίζετε τι κάνουν άλλες χώρες στον τουρισμό.

Λοιπόν, αυτό που χρειάζεστε είναι έρευνα. Μπορείτε, είτε να αγοράσετε κάτι έτοιμο ή να παραγγείλετε κάτι προσαρμοσμένο στις ανάγκες σας, στα μέτρα σας.

Με πρωτογενή ή με δευτερογενή έρευνα, χρησιμοποιώντας προσωπικές συνεντεύξεις ή και ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια, μπορούμε:

  • να μελετήσουμε τμήματα της αγοράς
  • να αναλύσουμε τον ανταγωνισμό
  • να προβλέψουμε τη ζήτηση
  • να ανακαλύψουμε αλλαγές στην ταξιδιωτική συμπεριφορά
  • να μετρήσουμε την ικανοποίηση των πελατών.

Παρακαλούμε, επικοινωνήστε μαζί μας εδώ, για ό,τι έχει σχέση με τη δική σας έρευνα στον τουρισμό.