η εταιρεία


  • Μερικές εταιρείες θέλουν να αλλάξουν τον κόσμο. Κάποιες άλλες επιθυμούν να χαράξουν το μέλλον της ανθρωπότητας.

    περισσότερα
  • Ο Τουρισμός είναι ένας από τους σημαντικότερους τομείς της παγκόσμιας οικονομίας. Σε πολλές χώρες είναι ο βασικός πυλώνας για την ανάπτυξή τους. 

    περισσότερα
  • Οι συνεργάτες της Tourism Generis συνεισφέρουν και συνδυάζουν τις ικανότητες, τις εμπειρίες και τις δεξιότητές τους σε μια προσπάθεια για τη δημιουργία της καλύτερης κατά περίπτωση ομάδας εργασίας. περισσότερα
  • Η Tourism Generis, πιστεύοντας στους επιμελητηριακούς θεσμούς και στην ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών είναι ενεργό μέλος διακεκριμένων ιδρυμάτων, σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο, με σκοπό να βελτιώσει το εύρος και την ποιότητα των υπηρεσιών της προς τους πελάτες της. περισσότερα