η εταιρεία


  • Μερικές εταιρείες θέλουν να αλλάξουν τον κόσμο. Κάποιες άλλες επιθυμούν να χαράξουν το μέλλον της ανθρωπότητας.

    περισσότερα
  • Ο Τουρισμός είναι ένας από τους σημαντικότερους τομείς της παγκόσμιας οικονομίας. Σε πολλές χώρες είναι ο βασικός πυλώνας για την ανάπτυξή τους. 

    περισσότερα
  • Οι συνεργάτες της tourism generis συνεισφέρουν και συνδυάζουν τις ικανότητες και δεξιότητές τους σε μια προσπάθεια για την δημιουργία της καλύτερης κατά περίπτωση ομάδας εργασίας. Πιο κάτω μπορείτε να δείτε τα μέλη της ομάδας μας, κατά τομέα εξειδίκευσης.περισσότερα
  • Όταν η ευελιξία συνάντησε την εξειδίκευση, τότε ξεκίνησε το δίκτυό μας. Επικοινωνήστε μαζί μας ή απ' ευθείας με τις εταιρείες-μέλη του δικτύου μας για να συζητήσουμε για τις δικές σας ανάγκες ή απλά για να δείτε τι μπορούμε να κάνουμε για σας. περισσότερα
  • Η tourism generis, πιστεύοντας στους επιμελητηριακούς θεσμούς και στην ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών είναι ενεργό μέλος διακεκριμένων ιδρυμάτων, σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο, με σκοπό να βελτιώσει το εύρος και την ποιότητα των υπηρεσιών της προς τους πελάτες της. περισσότερα