μάρκετινγκ γαστρονομίας


Η Γαστρονομία είναι ανάμεσα στα προϊόντα με τις μεγαλύτερες δυνατότητες ανάπτυξης σε έναν τουριστικό προορισμό. Υπάρχει παντού. Δημιουργεί συνέργειες μεταξύ πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα. Δεν έχει εποχικότητα, αφορά όλα τα τμήματα της αγοράς. Δε χρειάζεται μεγάλες επενδύσεις, αλλά μικρές και σε επίπεδο μάρκετινγκ. Μπορεί να είναι μια καθημερινή πολυτέλεια. Μπορεί να αποτελέσει εμπειρία ζωής.

Σε επίπεδο τουριστικού προορισμού (Περιφέρειες, Δήμοι, cluster επιχειρήσεων), μπορούμε:

  • να οργανώσουμε το χαρτοφυλάκιο των γαστρονομικών προϊόντων,
  • να αναπτύξουμε το γαστρονομικό brand,
  • να εκπαιδεύσουμε επαγγελματίες,
  • να εκπονήσουμε το σχέδιο προώθησης-προβολής,
  • να το επικοινωνήσουμε σε επιλεγμένες αγορές,
  • να οργανώσουμε γαστρονομικά φεστιβάλ στις αγορές - στόχους.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας εδώ, για να "γαστροδημιουργήσουμε".