μέτρηση απόδοσης


Προσεγγίζουμε τη μέτρηση της απόδοσης ενός προορισμού, τόσο σε μακροοικονομικό όσο και σε δια-τομεακό επίπεδο.

  • Προτείνουμε ένα σύνολο βασικών δεικτών απόδοσης, προσαρμοσμένους για τον προορισμό.
  • Περιλαμβάνουμε οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά. 
  • Χρησιμοποιούμε διεθνή και βιομηχανικά κριτήρια.
  • Μπορούμε ακόμη να διαβάσουμε τα «κρυφά δεδομένα».

Κάνουμε τη μέτρηση των επιδόσεων υπό το πρίσμα της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας του προορισμού.

Παρακαλούμε, επικοινωνήστε μαζί μας εδώ.