οργάνωση στατιστικής τουρισμού


Παρέχουμε υποστήριξη για τον σχεδιασμό ενός συστήματος συλλογής, παρουσίασης και ανάλυσης των βασικών στατιστικών στοιχείων της τουριστικής οικονομίας (ζήτηση, προσφορά, απασχόληση, επενδύσεις), σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει:

  • Παρακολούθηση, καταγραφή, παρουσίαση των στατιστικών στοιχείων, με σκοπό την ενημέρωση των επιχειρηματιών και επαγγελματιών του τουρισμού, καθώς και των ερευνητών-μελετητών.  
  • Ανάλυση των στατιστικών στοιχείων προς υποστήριξη χάραξης τουριστικής πολιτικής.
  • Εισαγωγή και υποστήριξη για την εφαρμογή του ETIS (European Tourism Indicator System-Ευρωπαϊκό Σύστημα Τουριστικών Δεικτών).

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας εδώ.