σχεδιασμός μάρκετινγκ


Σχεδιάζουμε δράσεις μάρκετινγκ που στοχεύουν στις αγορές και στους πελάτες σας. Αναλύουμε τη ζήτηση, τον ανταγωνισμό και ένα σύνολο οικονομικών και κοινωνικών μεταβλητών για να βελτιστοποιήσουμε το μίγμα της αγοράς και να θέσουμε τις προτεραιότητές σας.

Σε ό,τι αφορά ψηφιακές στρατηγικές, αξιολόγηση μάρκας/rebranding και διαχείριση κρίσεων: Ω ναι!

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας εδώ, για να αρχίσουμε να σχεδιάζουμε.