στρατηγικός σχεδιασμός


Ο σχεδιασμός για τους τουριστικούς προορισμούς πρέπει να είναι στρατηγικής σημασίας. Μόλις καθοριστεί το όραμα και οι στόχοι, τότε απαιτείται μια σειρά ενεργειών για την επιτυχία.

  • Υποστηρίζουμε προορισμούς για να υλοποιήσουν το όραμά τους με ένα ορθολογικό καθορισμό στόχων.
  • Προτείνουμε λειτουργικές συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα.
  • Αξιολογούμε τις ανάγκες και μεγιστοποιούμε τη χρήση των διαθέσιμων πόρων.
  • Προτείνουμε το καλύτερο μείγμα προϊόντων και το αναπτύσσουμε.
  • Προσελκύουμε τον τοπικό πληθυσμό.

Η Tourism Generis θα είναι πάντα δίπλα σας κατά τη διάρκεια ολόκληρης της διαδικασίας στρατηγικού σχεδιασμού.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας εδώ.

Μαζί, έχουμε αποτελέσματα !!!