συνεργασία δημόσιου & ιδιωτικού τομέα


Η συνεργασία του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα στον τουρισμό αποτελεί παράγοντα που επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την ανταγωνιστικότητα των τουριστικών προορισμών.

Η συνεργασία μπορεί να λάβει πολλές μορφές και μάλιστα ευέλικτες, χωρίς απαραίτητα να πληροί προϋποθέσεις σχετικής νομοθεσίας.

Η συνεργασία του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα αναφέρεται συχνά-πυκνά στις τοποθετήσεις και ομιλίες παραγόντων του δημόσιου τομέα, αλλά η υλοποίηση είναι σπάνιο είδος.

Ο ιδιωτικός τομέας είναι αυτός που πρέπει να πάρει την πρωτοβουλία για να δρομολογήσει τη συνεργασία.

Ο ιδιωτικός τομέας είναι αυτός ο οποίος πρέπει να καταθέσει προτάσεις και να κινητοποιήσει τον δημόσιο τομέα.

Τα στελέχη της Tourism Generis, έχουν μεγάλη εμπειρία σε αυτό το αντικείμενο. Μπορούν να συνδράμουν αποτελεσματικά Ενώσεις Επιχειρήσεων, σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, στην προσπάθειά τους να συνθέσουν και να καταθέσουν προτάσεις για την τουριστική ανάπτυξη, την τουριστική προβολή, την  τουριστική εκπαίδευση κλπ. προς τον δημόσιο τομέα.  

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας εδώ.