σύστημα στατιστικής πληροφόρησης


Σας υποστηρίζουμε για το σχεδιασμό του συστήματος συλλογής και ανάλυσης των στατιστικών στοιχείων της τουριστικής οικονομίας, τόσο σε επίπεδο ζήτησης και προσφοράς όσο και εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει :

  • ομαδοποίηση-βελτιστοποίηση μεταβλητών (από την πλευρά της ζήτησης: αφίξεις, διανυκτερεύσεις, δαπάνη ανά τουρίστα, ανά λόγο ταξιδίου/ανά τμήμα αγοράς κλπ. / από την πλευρά προσφοράς: αριθμός τουριστικών επιχειρήσεων, αριθμός ξενοδοχείων, αριθμός κλινών και αντίστοιχα για τους υπόλοιπους τουριστικούς κλάδους).
  • εισαγωγή και υποστήριξη για την εφαρμογή του ETIS (European Tourism Indicator System-Ευρωπαϊκό Σύστημα Τουριστικών Δεικτών).
  • προτάσεις για τη συνεργασία και το συντονισμό των επίσημων αρχών-φορέων που εμπλέκονται με τα στατιστικά του τουρισμού (Υπουργείο Τουρισμού, Εθνικός Οργανισμός Τουρισμού, Εθνική Στατιστική Αρχή, Κεντρική Τράπεζα, Γραφεία Συνοριακών Ελέγχων).

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας εδώ.