ταξίδια εξοικείωσης


Προφανώς γνωρίζετε την αξία και τη χρησιμότητα των ταξιδίων εξοικείωσης. Γνωρίζετε επίσης, ότι τα ταξίδια εξοικείωσης έχουν καλύτερη σχέση κόστους - απόδοσης συγκρινόμενα με πολλές ενέργειες προώθησης/προβολής. Υπό την προϋπόθεση όμως, ότι έχουν κληθεί οι κατάλληλοι άνθρωποι, στον κατάλληλο χρόνο και κυρίως, ότι θα δουν και ακούσουν τα κατάλληλα πράγματα.

Μοιραστείτε μαζί μας τις αγορές - στόχους σας (ή μέρος αυτών) και εμείς:

  • βρίσκουμε την κατάλληλη ομάδα,
  • συντονίζουμε τις επιχειρήσεις στον προορισμό,
  • διαμορφώνουμε το πρόγραμμά τους,
  • τους παρέχουμε πληροφόρηση,
  • τους ταΐζουμε και τους ποτίζουμε (υπεύθυνα πάντα),
  • κάνουμε το follow up.

Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε μαζί μας εδώ.