τουριστικές ενώσεις & clusters


Θέλετε να ιδρύσετε μια επαγγελματική οργάνωση-σωματείο ;

Μπορούμε να σας βοηθήσουμε για :

  • την προετοιμασία - lobbying για την αναγκαιότητά της,
  • τη συγγραφή του καταστατικού,
  • τον σχεδιασμό των δράσεων,
  • την πολιτική για τα μέλη,
  • τη δημιουργία του οργανογράμματος,
  • την περιγραφή των θέσεων εργασίας.

Μπορούμε επίσης, να σας υποστηρίξουμε στον ετήσιο σχεδιασμό και την καθημερινή λειτουργία, την επικοινωνιακή πολιτική, καθώς και να σας εξασφαλίσουμε μία συνεχή ροή πληροφοριών που θα σας χρησιμεύσουν στη λήψη των αποφάσεών σας.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας εδώ, για να ξεκινήσουμε.