υποστήριξη φάσης pre-opening


Η μεγάλη εμπειρία των συνργατώ μας στο άνοιγμα νέων και στον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων ξενοδοχείων, επιταχύνει τις εργασίες για την έναρξη μιας νέας μονάδας/ανακαίνιση μιας υφιστάμενης και εξοικονομεί χρήματα σε όλες τις φάσεις των εργασιών.

Σας υποστηρίζουμε στην επιλογή του οικοπέδου και στη συνεργασία με τους αρχιτέκτονες/μηχανικούς.

Σχεδιάζουμε/κατανέμουμε τους τύπους δωματίων και προωθούμε τις πωλήσεις για την πρώτη περίοδο λειτουργίας.

Καταρτίζουμε το αρχικό πλάνο marketing και προώθησης πωλήσεων, καθώς και τον προϋπολογισμό των λειτουργιών.

Διαχειριζόμαστε το ανθρώπινο δυναμικό, από την πρόσληψη μέχρι και την εκπαίδευση.

Προετοιμάζουμε τη μονάδα για επιθεωρήσεις, πιστοποιήσεις και για τη διαδικασία κατάταξης σε αστέρια.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας εδώ.