ΠΟΤ- UNESCO: Ο πολιτιστικός τουρισμός οδηγεί στην ευημερία των κοινοτήτων και της κληρονομιάςΤην στήριξή τους στον πολιτιστικό τουρισμό ως εργαλείο προστασίας της ζωντανής πολιτιστικής κληρονομιάς, καταλύτη δημιουργίας στις πόλεις και παράγοντα διάχυσης των κοινωνικοοικονομικών οφελειών του τουρισμού σε όλους, εξέφρασαν οι σύνεδροι κατά τη διάρκεια του τρίτου συνεδρίου πολιτιστικού τουρισμού που διοργάνωσε ο ΠΟΤ και η UNESCO