Στην Κοζάνη την Παρασκευή Χ. Θεοχάρης και Μ. Κόνσολας