Αναγνωρίζεται ως Ιαματικός ο φυσικός πόρος «Ψαρόθερμα» στη ΣαμοθράκηΠρόκειται για ζήτημα που εκκρεμούσε σχεδόν 4 χρόνια, αφού το σχετικό αίτημα είχε υποβληθεί από τον Δήμο προ τετραετίας, στις 22 Δεκεμβρίου του 2015.