Στη συνεδρίαση του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου ο Χάρης Θεοχάρης