Λάμψα: Προϊόν φαντασίας η πώληση των «Μεγάλη Βρεταννία» και «King George»