Ευχαριστημένοι οι επισκέπτες από την εμπειρία της Αθήνας«Λίαν καλώς» η βαθμολογία των επισκεπτών για την Αθήνα, αλλά ζητούν πιο καθαρή πόλη και επαφή με τους ντόπιους κατοίκους. Σε στασιμότητα η απόδοση των ξενοδοχείων της Αθήνας.