Δημιουργείται Εθνικό Παρατηρητήριο για τον τουρισμόΣυστήθηκε σχετική Ομάδα Εργασίας με στόχο τη δημιουργία Εθνικού Παρατηρητηρίου για τον τουρισμό. θα έχει ολοκληρώσει τις εργασίες της έως τις 28 Φεβρουαρίου για τις 4 από τις 5 δράσεις.