ΙΝΣΕΤΕ: Πώς η γαστρονομία θα τονώσει τον ελληνικό τουρισμόΑύξηση εύρους και ποικιλίας εμπειριών γαστρονομικού ενδιαφέροντος, ανανεωμένη ταυτότητα και ενίσχυση αναγνωρισιμότητας και ενδυνάμωση ανθρώπινου δυναμικού εισηγείται το ινστιτούτο.