Μέχρι 26 Μαρτίου λειτουργούν τα ξενοδοχεία με πληρότητα 10%