Πότε μπορείτε να κάνετε αιτήσεις για τουρισμό με επιδότησηΔικαιούχοι του προγράμματος είναι όλα τα φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν υποβάλει Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων για το φορολογικό έτος 2018 σύμφωνα με τη Δημόσια Πρόσκληση.