ΙΝΣΕΤΕ: Πώς επηρεάζει τον τουρισμό στην Ελλάδα η διεθνής ύφεσηΕνώ τον Ιανουάριο το ΔΝΤ προέβλεπε 3,3% ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας για το 2020 και 2,9% για το παγκόσμιο εμπόριο, πέντε μήνες αργότερα, τον Ιούνιο, οι αντίστοιχες προβλέψεις ήταν -4,9% και -8%.