Τέταρτη η Ελλάδα στα μελλοντικά τουριστικά ταξίδιαΣύμφωνα με την έρευνα της ETC, οι χώρες που συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη προτίμηση των υποψήφιων ταξιδιωτών είναι κατά σειρά η Ισπανία, η Γαλλία, η Ιταλία και η Ελλάδα.