Ρυθμίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για το επάγγελμα του τουριστικού συνοδούΠροεδρικό Διάταγμα προβλέπει μεταξύ άλλων, τη διαδικασία χορήγησης «άδειας» από το Υπουργείο Τουρισμού για τους νομίμως ασκούντες το επάγγελμα του τουριστικού συνοδού.